Във връзка със Закона за защита на личните данни и с член 13 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Комисията (ОРЗД), ПАКЕТ ПЛЮС ЕООД като оператор на данни Ви предоставя, в качеството Ви на засегнато лице, информация за тяхното обработване с указания за Вашите права.

Операторът на лични данни е ПАКЕТ ПЛЮС ЕООД, със седалище и адрес СО-район „Средец“, ул. „Неофит Рилски” 55, ап.12, 1000 София, e-mail: info@paketplus.bg.

С каква цел обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни само с целите, за които сте информирани. Какви Ваши лични данни обработваме и за какви цели зависи от начина, по който сте ни предоставили личните си данни. Чрез нашите уебсайтове имате възможност да предоставите личните си данни по следните начини:

 

Формуляр за регистрация

Чрез формуляра за регистрация имате възможност да се регистрирате в уеб портала paketplus.bg. В такъв случай ние обработваме Вашите лични данни само в посочения тук обхват, за посочената цел и от посоченото тук разрешение (основано на законово право):

Цел Обхват на обработената информация Правно основание
Свързване с партньора за поръчки по пощата Име, фамилия, електронна поща за контакт, телефон — мобилен номер Необходими за изпълнението на договора, по-точно необходими за предприемане на мерки, приети преди сключването на договора, по отношение на Вашето изискване за регистрация
Изпращане на оферти за услуги на нашето дружество Контакт по електронна поща Обоснован интерес, състоящ се в предлагане на съответните услуги

Посочването на тези лични данни от Ваша страна е абсолютно доброволно, но без тях ние не можем да се свържем с Вас.

Освен това ние обработваме Вашите лични данни, въведени чрез формуляра за регистрация, за да можем да ви предложим нашите услуги, подобни на тези, от които се интересувате. Имате право да изразите несъгласие с обработката на лични данни с цел изпращане на наши търговски оферти, въз основа на което ние незабавно ще прекратим изпращането на търговски оферти и обработката на Вашите лични данни във връзка с това. Освен това ще спрем да изпращаме тези търговски оферти и да обработваме Вашите лични данни в тази връзка, ако ни уведомите, че не желаете да получавате търговски оферти (например: като кликнете върху съответната връзка, която е посочена в края на всяко електронно писмо).

 

Уеб формуляр „Интересувам се от ценова оферта“

Използвайки уеб формуляра, имате възможност да поискате ценова оферта за услугите на нашето дружество. В този случай ние обработваме Вашите лични данни в обема, с целта и от органа (правното основание), посочени по-долу:

Цел Обхват на обработената информация Правно основание
Свързване с рекламодателя Име, фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер Необходимост за изпълнение на договора или необходимост за изпълнение на мерките, приети преди сключването на договора в рамките на Вашето искане за регистрация.
Изпращане на офертата за услугите на нашето дружество Адрес на електронната поща Обоснован интерес, състоящ се в предлагане на съответните услуги

Посочването на тези лични данни от Ваша страна е абсолютно доброволно, но без тях ние не можем да се свържем с Вас.

Освен това ние обработваме Вашите лични данни, въведени чрез формуляра за регистрация, за да можем да ви предложим нашите услуги, подобни на тези, от които се интересувате. Имате право да изразите несъгласие с обработката на лични данни с цел изпращане на наши търговски оферти, въз основа на което ние незабавно ще прекратим изпращането на търговски оферти и обработката на Вашите лични данни във връзка с това. Освен това ще спрем да изпращаме тези търговски оферти и да обработваме Вашите лични данни в тази връзка, ако ни уведомите, че не желаете да получавате търговски оферти (например: като кликнете върху съответната връзка, която е посочена в края на всяко електронно писмо).

За какъв период от време обработваме Вашите лични данни?

Обработваме Вашите лични данни само за периода от време, който ни е необходим, за да изпълним целта, за която са събрани данните Ви. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за максимален срок от пет години от момента на вашата регистрация, евентуално от момента на последното ви влизане в системата, ако нямаме друго правно основание за обработката им.

На кого пращаме Вашите лични данни?

Не сме в състояние сами да осигурим всички предоставяни услуги. Затова тук посочваме категориите възможни получатели с обяснението защо може да се случи такова препращане на Вашите лични данни:

Получател Причина за достъп
Лице, осигуряващо функционирането на нашия уебсайт и софтуер (компютърни системи) Понастоящем използваме доставчик на софтуерни решения, който обслужва нашия интернет сайт и компютърни системи в ролята на доставчик.
Лице, осигуряващо изпращането на електронна поща Може да се случи да поверим изпращането на електронна поща на трето лице, на което предоставяме Вашия електронен адрес с тази цел.
Лице, осигуряващо работата на CRM системата Понастоящем използваме CRM система, чиято работа се обезпечава от трета страна.
Лице, осигуряващо сигурността на нашата система за резервации Понастоящем използваме доставчик на резервационна система, който обслужва нашата резервационна система в ролята на доставчик.

Бихме искали да Ви информираме, че ще спазим Вашето право на получаване на информация относно това на кого, кога и за каква цел са били предадени Вашите лични данни.

Права на засегнатото лице

 

Актуализация: 01.07.2022 г.