Защо рекламни вложки в списания?

  • Прецизно насочване към целевата група на избраното списание
  • Висока конверсия на вложените рекламни материали и на изпробването на рекламните мостри
  • Възможност за достигане до целевата група и според географско сегментиране (град, област)
Описание на услугата

Описание на услугата

  • Вложени или прилепени рекламни вложки и мостри в избрани списания и издания
  • Възможност за предоставяне на различни допълнителни услуги (влагане и залепване на конкретно място или специални видове опаковки)
  • Изборът на списания се основава на определената целева група на клиента