Комуникирайте с клиентите си чрез пратки

  • Благодарност за покупката – повишаване на лоялността на клиентите
  • 42 % прочитане на рекламните вложки – 3 или 4 пъти повече прочитания, отколкото при бюлетините
  • Информация за собствени промоции – увеличаване на продажбите и процента на конверсия до  5 %
  • Ваучери за отстъпки – добавена стойност за клиента
  • Партньорствавъзнаграждения за влагане в пратките
  • Графичен дизайн по поръчка – комуникация на марката
Описание на услугата

Описание на услугата

Плик или материал с индивидуално графично съдържание служи като благодарност към клиента и като мотивация да направи нова покупка след това.

Техническа спецификация

Вариант на плик:
Размер: 229 x 114 мм
Хартия : 150 г
Минимално количество: 5 000 бр.

Вариант DL материал:
Размер: 240 x 224 мм (разтворен 120 x 224 мм)
Хартия: 250 г ONM / ONL – 300 г ONM / ONL
Минимално количество: 5 000 бр.