От гледна точна на потребителя вложените рекламни материали в пратки или списания са едни от най-ефективните форми на реклама. Потребителите ги приемат по-положително от рекламите по телевизията, радиото или всяка друга рекламна медия. Това е единствената офлайн медия, която достига до 100% от онлайн клиентите.

Предлагаме уникални концепции

1. Прецизно насочване към целевата група на клиента

1. Прецизно насочване към целевата група на клиента

Ще се насочим към потенциалните ви клиенти според дефинираната спецификация. Ще ви свържем с най-добрите онлайн магазини и издатели в повече от 20 държави в Европа.

Ще се насочим към потенциалните ви клиенти според дефинираната спецификация. Ще ви свържем с най-добрите онлайн магазини и издатели в повече от 20 държави в Европа.

2. Уникалността на офертата определя

2. Уникалността на офертата определя

Ние планираме оптималната форма на комуникация за вас. Ще ви помогнем да създадете перфектна рекламна вложка или ваучер за отстъпка и ще осигурим тяхното производство.

Ние планираме оптималната форма на комуникация за вас. Ще ви помогнем да създадете перфектна рекламна вложка или ваучер за отстъпка и ще осигурим тяхното производство.

3. Правилно планиране на кампанията

3. Правилно планиране на кампанията

Ние гарантираме, че вашите рекламни материали ще бъдат доставени на точните потенциални клиенти в точното време.

Ние гарантираме, че вашите рекламни материали ще бъдат доставени на точните потенциални клиенти в точното време.

4. Оптимизираме всяка кампания

4. Оптимизираме всяка кампания

За всяка кампания се опитваме да намерим оптималното съотношение между цената и въздействие. Винаги зависи от вас дали ще се фокусираме върху оптимизиране на резултатите или върху възможно най-много привлечени клиенти.

За всяка кампания се опитваме да намерим оптималното съотношение между цената и въздействие. Винаги зависи от вас дали ще се фокусираме върху оптимизиране на резултатите или върху възможно най-много привлечени клиенти.

Влагането на рекламни материали е като лична консултация с препоръка

Нашите кампании работят

Личен контакт у дома

Личен контакт у дома

Контактът с рекламните материали все повече определя успеха на кампанията. Отварянето на пратка с бонуси под формата на ваучери за отстъпки или рекламна мостри ще зарадва всеки.

Получателят се чувства свободен да вземе решение

Получателят се чувства свободен да вземе решение

При тази форма на реклама клиентът не е под натиск, а се чувства свободен да реши.

100 % измерими кампании

100 % измерими кампании

Според зададения механизъм на кампанията ви са налице различни методи за оценка и измерване на конверсията и резултатите на кампанията ви. Офлайн кампаниите могат да се измерват онлайн.