Включването в мрежата на PAKET PLUS е необвързващо и напълно безплатно.

Клиенти

определят целевата група и целите на кампанията

PAKET PLUS

доставя рекламни материали на партньори за доставка и контролира разпространителската мрежа

Онлайн магазини

влагат рекламни материали в своите пратки

Купувачи

Купувачи

изпитват приятно изживяване от покупката с рекламни материали и се възползват от изгодни покупки

Какво членство получавате?

Какво членство получавате?

Обединяването на пратки на различни онлайн търговци в една мрежа дава предимства като:

  • Онлайн магазините могат да печелят пари, като влагат рекламни материали в своите пратки и в същото време да предлагат на клиентите си добавена стойност
  • Клиентите имат възможност да се обърнат към избрана целева група, състояща се от активни онлайн купувачи, насочени по категория, в съответния обем

Членство в мрежата

Членството в мрежата PAKET PLUS е необвързващо и напълно безплатно. Безплатна е и доставката на рекламни материали до посочения от вас адрес. Създадохме приложение, което ще позволи на вас и нас да имаме преглед върху всички реализирани пратки. Това приложение е лесно за използване и административно няма да ви затрудни.

Система за възнаграждение

Системата за заплащане е ясна и прозрачна. Винаги ще ви информираме за размера на възнаграждението за вложен материал преди действителното да започнете разпространението на рекламните материали. Това ви позволява да планирате дългосрочно и надеждно приходите си според вашия капацитет.

Продуктови мостри

С продуктовите мостри вие печелите не само от комисионните, но и от допълнително по-високото удовлетворение на клиентите. Това ще даде на клиентите ви безплатен промоционален продукт, като например мостра за кафе или козметичен продукт, която сте избрали и включили в пакета.

Искате да станете член на PAKET PLUS?

Регистрирайте магазин