Какво върши мрежата PAKET PLUS?

Мрежата PAKET PLUS свързва в мрежа големи, средни, но и по-малки онлайн магазини, които използват техните пакети за разпространение на рекламни материали и мостри. Обединявайки обемите на пакетите за електронна търговия в една мрежа, всички печелят – онлайн магазините могат да правят пари чрез влагане на рекламни материали в пратките си и в същото време да предложат атрактивни бонуси на своите клиенти, като по този начин повишават удовлетвореността им. Рекламните партньори имат възможност да достигнат до избрана целева група, състояща се от активни онлайн купувачи, насочени по категория.

Колко струва участието в мрежата PAKET PLUS?

Участието, както и регистрацията в мрежата PAKET PLUS са безплатни за всички партньори. Ние също така ще доставим безплатно поръчаните от вас рекламни материали за влагане във вашите пакети. Не поемате никакви допълнителни разходи, вие единствено трябва да влагате рекламните материали и мостри в пакетите.

Какво се случва след регистрация в мрежата PAKET PLUS?

След регистрация в мрежата PAKET PLUS, ние ще ви изпращаме информация за актуални оферти и опции за влагане на рекламни материали във вашите пратки. Поръчката за влагане на отделни рекламни материали е доброволна и от вас зависи коя кампания с рекламни вложки ще изберете и ще участвате.

Можете да одобрите оферта за влагане и да поръчате желаното количество рекламни материали директно от профила си в партньорската зона. Ние ще ви доставим за наша сметка рекламните вложки на определеното от вас място. След това просто ще ги влагате във вашите пратки.

За да имаме точна представа колко реклами материала вече сте изпратили, трябва в профила ви в партньорската зона да записвате поне веднъж на две седмици броя на изпратените до момента пратки. След това всеки месец автоматично ще изпращаме отчет за фактуриране на комисионната за съответния месец. На база на издадения от нас отчет ни издавате фактура, въз основа на която ще ви заплатим възнаграждението.

Какво означава участието в мрежата PAKET PLUS за ежедневния ми бизнес?

За вас като партньор участието в мрежата PAKET PLUS означава влагане на максимум четири рекламни материала или мостри в един пакет. От процедурна гледна точка това не би трябвало да коства допълнително усилия. Тъй като трябва да поставите в пакета освен стоката, така и фактура, бележки за доставка или други документи.

Мога ли сам да избера кой рекламен материал да влагам?

Изборът на рекламни материали, които да влагате във вашите пратки, зависи единствено от вас. От предложените възможни кампании с рекламни материали партньорът може да избере кои от тях иска да вмъкне и кои не. Финалното одобрение и обем на рекламните материали се извършва на база на интереса за влагането на отделни рекламни материали и мостри.

Ще заплатя ли разходите за доставка на рекламните материали?

Доставката на материалите е безплатна. Ние ще доставим рекламни вложки или мостри на посочения от вас адрес безплатно.

Какви са изискванията за отчитане на броя изпратени рекламни материали?

Отчитането на броя изпратени рекламни материали няма да ви отнеме повече от 2 минути. Трябва обаче да въведете броя на вложените рекламни материали в профила ви в партньорската зона. Трябва да правите това поне веднъж на всеки две седмици.

Колко мога да спечеля в мрежата PAKET PLUS?

Размерът на възнаграждението зависи от офертата, както и от броя на изпратените рекламни материали. Комисионната за вложен рекламен материал зависи според вида, теглото и формата му. Всички налични рекламни материали, подбрани според сегмента на вашия онлайн магазин, ще намерите във вашия профил в партньорската зона, а ние също така ще ви информираме по имейл за всяка нова оферта. За всеки предложен рекламен материал е посочена цената за влагане.

Можете да изпратите до 4 различни рекламни материала в един пакет. Ако добавите собствен рекламен материал във вашите пратки, можете да изпратите максимум 3 рекламни материала от PAKET PLUS в пакетите. Документи за доставка и фактури не се считат за рекламни материали.

Кога и как ще бъда възнаграден за вложените рекламни материали?

Можете да видите стойността на вашето възнаграждение на текуща база в профила си в партньорската зона. Винаги ще ви изпращаме отчет за предходния месец до 10-то число на месеца. Комисионната се изплаща до 14 дни от качването на фактурата в профила ви в партньорската зона на посочената банкова сметка във фактурата или във вашия профил.

Минималната сума за изплащане е 200 лв. Ако възнаграждението ви не достигне тази минимална стойност в рамките на един календарен месец, сумата ще бъде пренесена от текущия календарен месец, докато тази сума достигне минималната сума на изплащане. През последния месец на годината минималната сума на изплащане се намалява на 100 лв.

Защо имате нужда от доказателство за разпространение и как трябва да изглежда?

Проверката на броя на изпратените пакети е стандартен процес, въз основа на който даваме на нашите клиенти гаранция за разпространението на посочените рекламни материали.

Като доказателство за изпращане можете да ни предоставите документ, който показва броя на пратките на месец. Това може да бъде например месечна фактура от логистична фирма (куриерска фирма, поща и др.). Можете да цензурирате всички чувствителни данни. Важен е само видимият брой изпратени пратки за даден период.

Защо не винаги получавам всички рекламни материали, които поисках?

Има няколко причини, поради които може да не сте получили всички реклами материали, които сте поискали:

  • Рекламните материали вече не са налични, защото са поръчани от други партньори.
  • Вече сте вложили 4 рекламни материала за дадения срок.
  • Въпросният рекламен материал не може да се разпространява заедно с вече съществуващ партньор (т.нар. елиминиране на конкуренцията).

Точната причина ще намерите в съответния имейл, който винаги ще ви изпращаме.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на info@paketplus.bg, или на тел.: +359 877 805 825.