Като поставите отметка в полето Съгласие с обработка на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент, Вие предоставяте на ПАКЕТ ПЛЮС ЕООД доброволно и безвъзмездно съгласие за обработка на данните съгласно условията, изброени по-долу, а именно личните данни, които сте предоставили във формуляра за регистрация.

Защо се нуждаем от Вашето съгласие за обработка на лични данни?

Поради факта, че искаме да Ви информираме за офертите, които смятаме, че ще Ви заинтригуват, на фирми, които си сътрудничат с нас, е необходимо да ни дадете Вашето съгласие за тази обработка.

С каква цел обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни само до степен, за целта и разрешението (Правно основание), посочени тук:

Цел Обхват на обработената информация Правно основание
Изпращане на новини и оферти с промоции на фирми, с които си сътрудничим E-mail адрес Съгласие за обработка на лични данни

Предоставянето на тези лични данни от Ваша страна е напълно доброволно, но без да ги предоставите, не можем да Ви изпращаме новини и оферти.

Колко дълго обработваме Вашите лични данни?

Обработваме Вашите лични данни само за периода от време, който ни е необходим, за да изпълним целта, за която са събрани данните Ви. Максималният период от време, през който Вашите данни ще бъдат обработвани, е десет години от получаването им. Това не е пречка да поискате да изтрием Вашите лични данни по всяко време.

На кого пращаме Вашите лични данни?

Не сме в състояние сами да осигурим всички предоставяни услуги. Затова тук посочваме категориите възможни получатели с обяснението защо може да се случи такова препращане на Вашите лични данни:

Получател Причина за достъп
Лице, осигуряващо функционирането на нашия уебсайт и софтуер (компютърни системи) Понастоящем използваме доставчик на софтуерни решения, който обслужва нашия интернет сайт и компютърни системи в ролята на доставчик.
Лице, осигуряващо сигурността на нашата система за резервации Понастоящем използваме доставчик на резервационна система, който обслужва нашата резервационна система в ролята на доставчик.
Лице, осигуряващо работата на CRM системата Понастоящем използваме CRM система, чиято работа се обезпечава от трета страна.
Лице, предоставящо спедиторски услуги За можем да доставим рекламни материали за влагане, е необходимо да предоставим на спедиторските компании Вашите данни за контакт

Бихме искали да Ви информираме, че ще спазим Вашето право на получаване на информация относно това на кого, кога и за каква цел са били предадени Вашите лични данни.

Права на засегнатото лице

 

Актуализация: 01.07.2022